تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد

نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 

پنجشنبه 19 فروردین 1389

عبور مدیریت شهری از مدرنیسم

نویسنده: فاطمه رحمانی   طبقه بندی: خبر شهرداری، 

نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات()